Våra projekt

Våra projekt

“Projekt är viktiga för att utbyta erfarenheter mellan europeiska länder och utveckla nya tillvägagångssätt.”

Många medlemmar i Inclusion Europe arbetar tillsammans i projekt.
Projekt hjälper medlemmarna att lära av varandra.
Projekten hjälper också människor att tänka kring nya idéer för att inkludera personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla områden av samhället.
I ett projekt arbetar deltagarna alltid med ett tydligt ämne.
Projektet har alltid en början och ett slut.
I slutet av varje projekt har projektdeltagarna producerat ett resultat.

Inclusion Europe har projekt på alla områden som vi arbetar med.
Till exempel har vi ett projekt där självförespråkare kan lära sig att hjälpa andra personer att ta beslut.
Ett annat projekt har arbetat med rättigheterna i Europa för barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Vi har också haft ett projekt om hjälp för personer med omfattande intellektuell funktionsnedsättning.

Inclusion Europe behöver också ditt stöd för att driva projekt!
Berätta för dina vänner och kolleger om Inclusion Europe och om vårt arbete.
Ta reda på under “Engagera dig” hur du kan arbeta i projekt.

Inclusion Europe har genomfört många projekt genom åren.
Alla projekt har producerat viktiga resultat.
Projekten har hjälpt personer från många länder att arbeta tillsammans.
Du kan hitta resultaten i den här delen av vår webbplats.
Projektarbete på olika språk.
Titta i projektinformationen för att se om det finns uppgifter om resultaten även på ditt språk.

De flesta projekten får pengar från andra organisationer.
Pengarna används till exempel till att betala resekostnader för möten i projektet.
Men pengarna räcker aldrig till för alla nödvändiga kostnader.
Den största delen av pengarna kommer från Europeiska kommissionen.
Vi tackar Europeiska kommissionen för detta stöd.
Vi tackar också övriga organisationer som skänker oss pengar till vårt arbete.