Projecten

Onze projecten

“Projecten zijn belangrijk om ervaring uit te wisselen tussen Europese landen en om een nieuwe aanpak te bedenken.”

Veel leden van Inclusion Europe werken samen in projecten.
Projecten helpen leden om van elkaar te leren.
Ze helpen leden ook om nieuwe ideeën te bedenken hoe mensen met verstandelijke beperkingen aan alles mee kunnen doen.

In een project wordt aan een duidelijk doel gewerkt. Het heeft een begin en een einde. Aan het einde heeft het project een resultaat.

Inclusion Europe heft projecten op alle belangrijke gebieden in ons werk. We hebben bijvoorbeeld een project hoe zelfpleiters andere mensen kunnen helpen besluiten te nemen.

Een ander project kijkt naar de rechten van kinderen met verstandelijke beperkingen in Europa.
We hebben ook een project gedaan over hulp voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen.

Inclusion Europe heeft ook jouw steun nodig om projecten te doen! Vertel je vrienden en collega’s over Inclusion Europe en ons werk.
Kijk hoe je ons kunt helpen bij “Doe mee”.

Inclusion Europe heeft in het verleden belangrijke projecten gedaan.
Ze hadden allemaal belangrijke resultaten.
Ze hielpen mensen uit veel landen om met elkaar samen te werken.
Je vindt de resultaten op dit gedeelte van de website.
Projecten zijn in verschillende talen gedaan.
Kijk alsjeblieft of de project informatie ook in jouw taal staat.

De meeste projecten krijgen ook geld van andere organisaties.
Het geld is nodig voor bijvoorbeeld reiskosten naar bijeenkomsten van het project. Maar het is nooit genoeg om alle kosten te betalen.
Het meeste geld komt van de Europese Commissie.
We willen daarom de Europese Commissie bedanken voor hun steun.
We danken ook de andere organisaties die ons geld geven voor ons werk.