Προγράμματα

Τα προγράμματά μας

“Τα προγράμματα είναι σημαντικά για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων”.

Πολλά μέλη της Inclusion Europe συνεργάζονται στο πλαίσιο προγραμμάτων.
Τα προγράμματα βοηθούν τα μέλη να μάθουν το ένα από το άλλο.
Βοηθούν επίσης τα μέλη να σκεφθούν νέες ιδέες για την ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.
Ένα πρόγραμμα αναφέρεται πάντοτε σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Έχει αρχή και τέλος.
Στο τέλος κάθε προγράμματος, οι συντελεστές του έχουν παράξει κάποιο αποτέλεσμα.

Η Inclusion Europe υλοποιεί προγράμματα σε όλους τους σημαντικούς τομείς του έργου μας.
Για παράδειγμα, διεξάγουμε ένα πρόγραμμα σχετικά με το πώς οι αυτοϋπερασπιζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν άλλα άτομα να λάβουν αποφάσεις.
Ένα άλλο πρόγραμμα εξετάζει τα δικαιώματα των παιδιών με νοητική αναπηρία στην Ευρώπη.
Έχουμε επίσης υλοποιήσει ένα πρόγραμμα σχετικά με την παροχή βοήθειας σε άτομα με σοβαρή νοητική αναπηρία.

Η Inclusion Europe χρειάζεται και τη δική σας υποστήριξη για να υλοποιήσει προγράμματα! Μιλήστε στους φίλους και τους συναδέλφους σας για την Inclusion Europe και το έργο μας.
Δείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας στην ενότητα «Συμμετοχή».

Η Inclusion Europe έχει διεξαγάγει πολλά προγράμματα στο παρελθόν.
Όλα τους είχαν σημαντικά αποτελέσματα.
Έχουν βοηθήσει άτομα από πολλές χώρες να συνεργαστούν.
Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας μας.
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε διάφορες γλώσσες.
Παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες των προγραμμάτων για να δείτε εάν τα προγράμματα είχαν αποτελέσματα και στη γλώσσα σας.

Τα περισσότερα προγράμματα λαμβάνουν χρήματα από άλλες οργανώσεις.
Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων, παραδείγματος χάρη για συναντήσεις στο πλαίσιο ενός προγράμματος.
Ποτέ όμως δεν καλύπτουν όλα τα αναγκαία έξοδα.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη αυτή.
Ευχαριστούμε επίσης τους υπόλοιπους οργανισμούς που χρηματοδοτούν το έργο μας.