Policyområden

Våra viktigaste policyområden

“Inclusion Europe påverkar europeisk politik efter våra behov.”

Europeiska unionen (EU) är en grupp med många länder i Europa som samarbetar.
Europarådet omfattar alla europeiska länder som medlemmar.
Båda dessa organisationer arbetar för att alla människor i Europa ska få ett bättre liv.

Politiken som de driver är viktig för personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras familjer och deras organisationer i Europa.
Europeisk politik är viktig för många områden i livet.
Den är också viktig för andra delar av världen, eftersom den är ett bra föredöme.

Inclusion Europe ser till att europeisk politik tar hänsyn till de behov som personer med intellektuell funktionsnedsättning har.
På detta sätt kan europeisk politik förändra livet till det bättre i många länder för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer.
Politiken kan också göra livet bättre för dessa personer i andra länder i världen.

Vi arbetar med dessa politikområden som är viktiga för våra medlemmar.
Vi vill att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska vara delaktiga på livets alla områden.
De viktigaste områdena i vårt arbete är:

 • Icke-diskriminering
  Detta betyder att personer med funktionshinder behandlas som alla andra människor, och inte behandlas annorlunda på grund av funktionshindret.
 • Social inkludering
  Detta betyder att alla personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet.
 • Inkluderande skolgång
  Detta är när elever med intellektuell funktionsnedsättning får stöd för att gå i samma skola som alla andra elever.
 • Rättskapacitet och tillgång till rättslig prövning
  Detta betyder att personer med intellektuell funktionsnedsättning måste behandlas rättvist och jämlikt av lagen.
 • Samhällsbaserat boende
  Detta betyder att personer med intellektuell funktionsnedsättning själva kan bestämma var och vem de vill leva med.
 • Självförespråkande
  Detta betyder att personer med intellektuell funktionsnedsättning lär sig att tala för sin egen sak.
 • Tillgänglighet
  Detta betyder att saker, platser, evenemang och information blir tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

På dessa områden gör Inclusion Europe många olika saker:

 • Vi arbetar med olika projekt med våra medlemmar.
 • Vi formulerar ståndpunkter som förklarar vad vi vill.
 • Vi anordnar möten för olika grupper.

För att göra allt detta arbete, behöver Inclusion Europe även ditt stöd!
Berätta för dina vänner och kolleger om Inclusion Europe och om vårt arbete.
Ta reda på under ”Engagera dig” hur du kan arbeta med oss.

För att klara allt detta, arbetar Inclusion Europe tillsammans med många regeringar och organisationer i Europa.
Detta samarbete sker till exempel med:

 • Europaparlamentet, som talar för alla människor i Europeiska unionen,
 • Europeiska kommissionen, som är Europeiska unionens regering,
 • Europarådet, som arbetar för att förbättra förhållandena för människor i alla länder i Europa,
 • andra europeiska organisationer för personer med funktionshinder,
 • regeringar i olika länder i Europa.

Vi berättar för dem om vilka rättigheter, behov och önskemål som personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer har.