Politike

Naše glavne politike

“Evropsko združenje za vključevanje oblikuje evropske politike v skladu z našimi potrebami.”

Evropsko unijo sestavljajo evropske države, ki so se odločile, da delujejo skupaj.
Svet Evrope sestavljajo vse evropske države, ki so njegove članice.
Obe organizaciji si prizadevata, da bi bilo življenje vseh ljudi v Evropi boljše.

Politike obeh organizacij so pomembne za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, njihove družine in organizacije v Evropi.
Evropske politike so pomembne za številna področja življenja.
Pomembne pa so tudi za druge dele sveta, ker predstavljajo primere dobre prakse.

Evropsko združenje za vključevanje zagotavlja, da evropske politike vključujejo potrebe ljudi z motnjami v duševnem razvoju.
Na ta način lahko evropske politike v mnogih državah izboljšajo življenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin na bolje.
Lahko prispevajo tudi k izboljšanju njihovega življenja drugod po svetu.

Ukvarjamo se s politikami, ki so pomembne za naše člane.
Zahtevamo, da so ljudje z motnjami v duševnem razvoju vključeni na vseh področjih življenja.

Glavna področja našega delovanja so:

 • Nediskriminacija,
  pomeni, da ljudi z motnjami v duševnem razvoju obravnavamo enako kot vse druge in da jih ne obravnavamo drugače samo zaradi njihove invalidnosti;
 • Socialno vključevanje,
  pomeni, da imajo vsi ljudje z motnjami v duševnem razvoju priložnost, da v celoti sodelujejo v življenju skupnosti;
 • Inkluzivno izobraževanje,
  je tedaj, ko imajo učenci z motnjami v duševnem razvoju takšno pomoč, da lahko obiskujejo isto šolo kot vsi drugi;
 • Pravna sposobnost in dostop do sodnega varstva,
  pomeni, da zakon ljudi z motnjami v duševnem razvoju obravnava pošteno in enako kot vse druge;
 • Samostojno življenje,
  pomeni, da se ljudje z motnjami v duševnem razvoju sami odločijo kje in s kom želijo živeti;
 • Samozagovorništvo,
  pomeni, da se ljudje z motnjami v duševnem razvoju naučijo postaviti se zase;
 • Dostopnost,
  pomeni, da morajo biti stvari, kraji, dogodki in informacije dostopni ljudem z motnjami v duševnem razvoju.

Na teh področjih počnemo številne stvari.

 • Z našimi člani sodelujemo na različnih projektih.
 • Pripravljamo stališča, v katerih povemo, kaj hočemo.
 • Organiziramo srečanja različnih skupin.

Da bi vse to lahko naredili, potrebujemo tudi vašo podporo.
Prijatelje in sodelavce obveščajte o Evropskem združenju za vključevanje in o njegovih dejavnostih.
Kako lahko sodelujete z nami izveste, če kliknete geslo “vključite se!”.

Da bi lahko vse politike uresničili, sodelujemo s številnimi vladami in organizacijami v Evropi, kot so na primer:

 • Evropski parlament, ki govori v imenu vseh ljudi v Evropski uniji;
 • Evropska komisija, ki je vlada Evropske unije;
 • Svet Evrope, ki si prizadeva za izboljšanje razmer za ljudi v vseh evropskih državah;
 • druge evropske invalidske organizacije;
 • vlade evropskih držav.

Predstavimo jim pravice, potrebe in želje ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin.