Politici

Politicile noastre principale

“Inclusion Europe modelează politicile europene după nevoile noastre.”

Uniunea Europeană este un grup de câteva ţări din Europa care lucrează împreună.
Consiliul Europeni include toate ţările membre ale Uniunii Europene.
Ambele organizaţii lucrează pentru binele tuturor oamenilor din Europa.

Politicile lor sunt importante pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Europa, pentru familiile şi organizaţiile lor.
Politicile europene sunt importante pentru multe aspecte ale vieţii.
Ele sunt importante şi pentru alte părţi ale lumii pentru că pot fi un exemplu.

Inclusion Europe se asigură că politicile europene iau în considerare nevoile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.
În acest fel, politicile europene pot schimba viaţa persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor lor din multe ţări.
Politicile pot de asemenea să facă viaţa persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din alte ţări mai bună.

Noi acţionăm asupra politicilor care sunt importante pentru membri noştri. Vrem ca persoanele cu dizabilităţi intelectuale să fie incluse în toate aspectele vieţii.
Cele mai importante aspecte ale muncii noastre sunt:

 • Non-discriminare
  Asta înseamnă că persoanele cu dizabilităţi sunt tratate la fel ca toţi ceilalţi oameni şi nu sunt tratate în mod diferit pentru că au o dizabilitate.
 • Incluziune socială
  Asta înseamnă că toate persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot avea oportunitatea de a se implica în societate.
 • Educaţie incluzivă
  Asta înseamnă că elevii cu dizabilitate intelectuală primesc sprijin pentru a merge la aceleaşi şcoli ca toţi ceilalţi.
 • Capacitate legală şi acces la jusitiţie
  Asta înseamnă că persoanele cu dizabilităţi intelectuale trebuie să fie tratate în mod correct şi egal de lege.
 • Viaţă independentă
  Asta înseamnă că persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot decide pentru ele însele unde şi cu cine doresc să locuiască.
 • Autoreprezentare
  Asta înseamnă că persoanele cu dizabilităţi intelectuale învaţă să vorească în numele lor.
 • Accesibilitate
  Asta înseamnă că lucrurile, locurile, evenimentele şi informaţiile devin accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale.

În aceste domenii, Inclusion Europe acţionează în mai multe feluri:

 • Avem diferite proiecte cu membri noştri.
 • Scriem Luări de poziţie care explică ce vrem.
 • Organizăm întâlniri pentru diferite grupuri.

Pentru toate acestea, Inclusion Europe are nevoie de sprijinul tău!
Spune-le prietenilor şi colegilor tăi despre Inclusion Europe şi munca noastră.
Află cum ne poţi sprijini la “Implică-te”.

Pentru ca toate aceste să se întâmple, Inclusion Europe lucrează cu mai multe guverne şi organizaţii din Europa.
Printre acestea sunt, de exemplu:

 • Parlamentul European, care vorbeşte pentru toţi oamenii din Uniunea Europeană,
 • Comisia Europeană, care este guvernul Uniunii Europene,
 • Consiliul Europei, care lucrează pentru ca oamenii din ţările europene să aibă o viaţă mai bună,
 • Organizaţii europene ale persoanelor cu dizabilităţi,
 • Guverne ale unor ţări din Europa.

Noi le spunem acestora despre drepturile, nevoile şi dorinţele persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi ale familiilor lor.