Toimintatavat

Päätoimintatavat

“Inclusion Europe muokkaa Euroopan politiikkaa tarpeittemme mukaiseksi.”

Euroopan unioni koostuu joistakin Euroopan maista, jotka haluavat työskennellä yhdessä.
Euroopan neuvostossa ovat jäseninä kaikki Euroopan maat.
Molemmat järjestöt työskentelevät paremman elämän puolesta kaikille ihmisille Euroopassa.
Heidän menettelytapansa ovat tärkeitä kehitysvammaisille ihmisille, heidän perheilleen ja järjestöilleen Euroopassa.
Eurooppalaiset menettelytavat ovat tärkeitä monella elämän osa-alueella.
Ne ovat tärkeitä myös maailman muille alueille, sillä ne näyttävät hyvää esimerkkiä.
Inclusion Europe varmistaa, että Eurooppalainen politiikka huomioi kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet.
Tällä tavoin eurooppalainen politiikka voi muuttaa kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä elämää parempaan suuntaan monissa maissa.
Se parantaa näiden ihmisten elämää myös muissa maissa ympäri maailman.

Työskentelemme jäsenillemme tärkeiden poliittisten asioiden puolesta. Haluamme kehitysvammaisten henkilöiden olevan mukana kaikilla elämän osa-alueilla:
Työmme tärkeimmät alueet ovat:

 • Syrjinnän vastustaminen.
  Tämä tarkoittaa, että kehitysvammaisia kohdellaan samalla tavoin kuin muitakin ihmisiä.
 • Sosiaalinen osallisuus.
  Tämä tarkoittaa, että kaikilla kehitysvammaisilla henkilöillä on mahdollisuus olla osana yhteisön elämässä.
 • Osallistava koulutus.
  Tämä tarkoittaa, että kehitysvammaiset henkilöt käyvät samoja kouluja kuin muutkin.
 • Oikeustoimikelpoisuus ja oikeusjärjestelmän saavutettavuus.
  Tämä tarkoittaa, että kehitysvammaisia henkilöitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti lain mukaan.
 • Itsenäinen asuminen.
  Kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus päättää omasta asumisestaan. Siitä missä ja kenen kanssa he asuvat.
 • Oman asian ajaminen.
  Tämä tarkoittaa, että kehitysvammaiset henkilöt puhuvat itse omista asioistaan ja puolustavat itseään.
 • Saavutettavuus.
  Asioiden, paikkojen, tapahtumien ja tiedon pitää olla saavutettavia kehitysvammaisille henkilöille.

Näiden asioiden hyväksi, Inclusion Europe tekee monia asioita:

 • Meillä on erilaisia projekteja yhdessä jäsentemme kanssa.
 • Teemme lausuntoja, joissa kerromme tarpeemme.
 • Järjestämme kokouksia erilaisille ryhmille.

Onnistuakseen työssään Inclusion Europe tarvitsee tukeasi!
Kerro ystävillesi ja työtovereillesi Inclusion Europesta ja tekemästämme työstä. Ota selvää, miten olla mukana toiminnassamme: “Tule mukaan”

Inclusion Europe tekee yhteistyötä monien Euroopan hallitusten ja järjestöjen kanssa, saavuttaakseen tavoitteensa:

 • Euroopan parlamentti, joka edustaa kaikkia eurooppalaisia
 • Euroopan komissio, joka on Euroopan unionin hallitus
 • Euroopan neuvosto, joka tekee työtä parantaakseen ihmisten asioita kaikissa Euroopan maissa
 • Muut eurooppalaiset vammaisjärjestöt
 • Eurooppalaisten valtioiden hallitukset

Kerromme heille kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksista, tarpeista ja toiveista.