Poliitika

Meie ametlik poliitika

“Inclusion Europe kujundab Euroopa poliitikat vastavalt meie vajadustele”

Euroopa Liit on grupp Euroopa riike, kes töötavad koos.
Euroopa Nõukogu ühendab kõiki Euroopa riike.
Mõlemad organisatsioonid töötavad selleks, et Euroopa inimestel oleks parem elu.
Nende poliitika on oluline vaimupuudega inimestele ja nende peredele ning organisatsioonidele Euroopas.
Euroopa poliitika on oluline paljudes eluvaldkondades.
Euroopa poliitika on oluline üle kogu maailma andes head eeskuju kõigile.
Inclusion Europe hoolitseb selle eest, et poliitikad kaasaksid vaimupuudega inimeste vajadusi.
Selleks, et Euroopa poliitika saaks muuta paremaks vaimupuudega inimeste ja nende perede elu paljudes riikides.
See muudab paremaks paljude inimeste elu üle kogu maailma.

Me töötame poliitikaga mis on oluline meie liikmetele.
Me tahame, et vaimupuudega inimesed oleksid kaasatud kõikides elu valdkondades.

Me töötame paljudes valdkondades:

Diskrimineerimise vastu
See tähendab, et puudetega inimesi koheldaks võrdselt teiste inimestega, mitte erinevalt nende erivajaduste tõttu.
Sotsiaalne kaasamine
See tähendab, et vaimupuudega inimestel oleks võimalus olla kaasatud ühiskonna ellu.
Kaasav haridus
See tähendab, et vaimupuudega õpilased saaksid vajaliku toetuse, et õppida samas koolis teiste lastega
Teovõime ja ligipääs õiguskaitsele
See tähendab, et vaimupuudega inimesi koheldaks võrdselt teistega seaduse silmis.
Iseseisev elamine
See tähendab, et vaimupuudega inimene saaks otsustada ise kus elada või elada iseseisvalt ning koos nende inimestega kellega ta tahab koos elada.
Enese Esindamine
See tähendab, et vaimupuudega inimene esindab ennast ise, räägib ise oma vajadustest ning ta oskab ise oma õiguste eest seista.
Ligipääsetavus
See tähendab, et majad, üritused ja informatsioon oleksid arusaadavad ka vaimupuudega inimestele.

Nendes valdkondades teeb Inclusion Europe palju tööd:

  • Me töötame koos liikmesorganisatsioonide paljude projektidega.
  • Me koostame Seisukoha võtte, mis seletavad mida me tahame.
  • Me organiseerime kohtumisi erinevate inimestega.

Et selle kõigega hakkama saada, vajab Inclusion Europe Sinu tuge!
Räägi oma sõpradele ja kolleegidele meist ja meie tööst.
Uuri kuidas Sa saad koos meiega töötada siit “ Ole kaasatud”.

Inclusion Europe töötab koos paljude valitsuste ja organisatsioonidega üle Euroopa.
Näiteks:

  • Euroopa Parlament, mis esindab kõiki inimesi Euroopa Liidus
  • Euroopa Komisjon, mis on Euroopa Liidu valitsus
  • Euroopa Nõukogu, mis töötab et inimestel kogu Euroopas oleks parem elu.
  • Euroopa riikide puuetega inimesi esindavad organisatsioonid
  • Euroopa riikide valitsused

Me räägime neile vaimupuudega inimeste ja nende perede õigustest, vajadustest ja soovidest.