Πολιτικές

Οι κύριες πολιτικές μας

“Η Inclusion Europe διαμορφώνει την ευρωπαϊκή πολιτική σύμφωνα με τις ανάγκες μας.”

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ομάδα ορισμένων χωρών στην Ευρώπη που συνεργάζονται μεταξύ τους.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης περιλαμβάνει ως μέλη του όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Και οι δύο αυτοί οργανισμοί εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι πολιτικές τους είναι σημαντικές για τα άτομα με νοητική αναπηρία, τις οικογένειες και τις οργανώσεις τους στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι σημαντικές σε πολλούς τομείς της ζωής.
Είναι επίσης σημαντικές για άλλα μέρη του κόσμου καθώς δίνουν το παράδειγμα.

Η Inclusion Europe διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές περιλαμβάνουν τις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία.
Με τον τρόπο αυτό, οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους προς το καλύτερο σε πολλές χώρες.
Μπορούν επίσης να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων αυτών σε άλλες χώρες του κόσμου.

Εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση των πολιτικών οι οποίες είναι σημαντικές για τα μέλη μας.
Θέλουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία σε συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής.
Οι κύριοι τομείς του έργου μας είναι:

 • Η απαγόρευση των διακρίσεων
  Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι και όχι με διαφορετική συμπεριφορά λόγω της αναπηρίας τους.
 • Κοινωνική ενσωμάτωση
  Αυτό σημαίνει ότι όλα τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή.
 • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
  Πρόκειται για εκπαίδευση κατά την οποία οι μαθητές με νοητική αναπηρία δέχονται υποστήριξη ώστε να παρακολουθούν το ίδιο σχολείο με όλους τους υπόλοιπους μαθητές.
 • Νομική ικανότητα και πρόσβαση στη δικαιοσύνη
  Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία πρέπει να έχουν δίκαιη και ίση μεταχείριση από το νόμο.
 • Ανεξάρτητη διαβίωση
  Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους πού και με ποιον θέλουν να ζήσουν.
 • Αυτοϋπεράσπιση
  Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία μαθαίνουν να εκπροσωπούν τα ίδια τον εαυτό τους.
 • Προσβασιμότητα
  Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πράγματα, χώρους, εκδηλώσεις και πληροφορίες.

Στους τομείς αυτούς, η Inclusion Europe κάνει πολλά:

 • Συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας σε διάφορα προγράμματα.
 • Συντάσσουμε έγγραφα με τις θέσεις μας όπου αναφέρουμε τις προσδοκίες μας.
 • Διοργανώνουμε συναντήσεις διάφορων ομάδων.

Για να επιτελέσει όλο αυτό το έργο, η Inclusion Europe χρειάζεται και τη δική σας υποστήριξη!
Μιλήστε στους φίλους και τους συναδέλφους σας για την Inclusion Europe και το έργο μας.
Δείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας στην ενότητα «Συμμετοχή».

Για να το επιτύχει αυτό, η Inclusion Europe συνεργάζεται με πολλές κυβερνήσεις και οργανισμούς στην Ευρώπη.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα:

 • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί το όργανο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο εργάζεται για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
 • άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία,
 • εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Τους ενημερώνουμε σχετικά με τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους.