Haklar

Zihinsel engelli kişilerin hakları için mücadele

“Hakkımızı istiyoruz, iyilik değil!”

Zihinsel engelli kişiler de herkes gibi vatandaştır.
Hayatın tüm alanlarına dahil edilmeye hakları vardır.
Diğer insanlarla birlikte yaşama, öğrenme, çalışma ve eğlenmeye hakları vardır.

Ancak gerçek yaşamları genellikle böyle değildir.

Zihinsel engelli kişiler genellikle toplumdan dışlanmaktadır.
Bilgiler onların erişebileceği şekillerde sunulmaz.
Genellikle kendilerini toplumdan ayıran büyük kurumlarda yaşarlar.
Genellikle özel okullara gitmeleri gerekir.
Genellikle zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kalırlar.

Inclusion Europe ve üyeleri olarak bizler bu durumu değiştirmek istiyoruz!

Avrupa’daki tüm zihinsel engellilerin ve ailelerinin daha iyi bir hayat yaşamasını istiyoruz:
Haklarını öğrenmelerini istiyoruz.
Haklarının gerçeğe dönüşmesini istiyoruz.
Kendi hayatlarını ilgilendiren tüm kararlara onların da katılmasını istiyoruz.

İnsan Hakları tüm insanlar için aynıdır.
Çeşitli organizasyonlar, İnsan Haklarını korumak için farklı seviyelerde çalışmaktadır:

 • Birleşmiş Milletler dünya genelinde herkesi kapsayan yasalar düzenler.
  Inclusion International, Birleşmiş Milletler’le birlikte çalışarak bu yasaların zihinsel engelliler için de uygun olmasını sağlar.
 • Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, Avrupa ülkelerinin vatandaşları için yasalar düzenler.
  Inclusion Europe, bu yasaların zihinsel engelli kişilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılaması gerektiğine dair Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Konseyi’ne bilgi verir.
 • Ulusal yasalar, her ülke tarafından bizzat düzenlenir.

Inclusion Europe’un üyeleri, kendi ulusal yönetimlerinin bu hakları ele almasına yardımcı olur.

Zihinsel engelli kişiler için en önemli belgelerden biri de, Zihinsel Engelli Kişilerin Hakları Konvansiyonu’dur.
Bu belge, uluslararası bir yasadır.
Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelindeki tüm zihinsel engelli kişiler için yapılmıştır.
Bu yasanın kısa adı “CRPD”dir.
CRPD ülkelere, zihinsel engelli kişilerin diğer herkesle aynı haklara sahip olmasının nasıl sağlanabileceğini açıklar.

Bu belge Avrupa için de büyük önem taşır.
Inclusion Europe, CRPD’nin özellikle aşağıdaki bölümleri üzerinde çalışır:

 • Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik (5. madde)
 • Hukuki Ehliyet ve Destekli Karar Alma (12. madde)
 • Adalete Erişim (13. madde)
 • Toplumda Yaşama (19. madde)
 • Katılımcı Eğitim (24. madde)
 • Sağlık (25. madde)

Avrupa Birliği, Avrupa genelinde birçok yasa çıkarmaktadır.
Avrupa yasalarının özellikle ayrımcılığa karşı olanları büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca tüketici hakları, ulaşım ve sağlığa erişimle ilgili de önemli yasalar bulunmaktadır.
Inclusion Europe, bu yasaların zihinsel engelli kişiler ve ailelerinin de ihtiyaçlarını ele almasını sağlamaktadır.

Avrupa Konseyi ülkeleri ayrıca, “Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Konvansiyonu” adındaki önemli bir belgeye de tabidir.
Avrupa Konseyi, tüm Avrupa ülkelerine yönelik olarak önemli tavsiyelerde bulunmaktadır.
Bunlar kanun niteliğinde değildir, ancak birçok ülke tarafından takip edilmektedir.

Inclusion Europe tüm bu haklar üzerinde çalışır.
Bu çalışmayı daha başarılı bir şekilde yapabilmek için Inclusion Europe’un sizin desteğinize ihtiyacı var!
Bizimle nasıl çalışacağınızı “Siz de katılın” bölümünde öğrenebilirsiniz.