Rättigheter

Kämpar för rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning

“Vi vill ha rättigheter, inte förmåner!”

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medborgare precis som alla andra.
De har rätt att vara delaktiga på livets alla områden.
De har rätt att leva, gå i skola, arbeta och ha roligt tillsammans med andra människor.

Men deras verkliga liv ser ofta inte alls ut så.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir ofta utestängda från samhället.
De får inte tillgång till information.
De bor ofta på stora hem som skiljer dem från samhället.
De måste ofta gå i särskilda skolor.
De blir ofta mobbade och diskriminerade.

Inclusion Europe och dess medlemmar vill ändra på det!
Vi vill ha ett bättre liv för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer i Europa:
Vi vill att de ska känna till sina rättigheter.
Vi vill att deras rättigheter ska bli verklighet.
Vi vill att de ska vara delaktiga i alla beslut som gäller deras liv.

De mänskliga rättigheterna är lika för alla människor.
Olika organisationer arbetar med att skydda de mänskliga rättigheterna i hela världen, i Europa och i olika länder:

 • Förenta nationerna (FN) antar lagar för alla i hela världen.
  Inclusion International arbetar med Förenta nationerna för att se till att dessa lagar är bra för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Europeiska unionen (EU) och Europarådet antar lagar för medborgare i länderna i Europa.
  Inclusion Europe informerar Europeiska unionen och Europarådet om hur lagarna ska ta hänsyn till de behov som personer med intellektuell funktionsnedsättning har.
 • Nationella lagar är lagar som varje land antar.

Varje medlem i Inclusion Europe hjälper regeringen i det egna landet att hantera dessa rättigheter.

Ett av de viktigaste dokumenten för personer med intellektuell funktionsnedsättning är FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.
Detta dokument är en internationell lag.
Den antogs av Förenta nationerna för alla personer med funktionshinder i hela världen.
Många människor kallar den ofta bara ”CRPD”.
I CRPD står det hur länderna i världen kan se till att personer med funktionshinder får samma rättigheter som alla andra.

Konventionen är också väldigt viktig för Europa.
Inclusion Europe arbetar särskilt på dessa delar i CRPD:

 • Jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 5)
 • Likhet inför lagen och stöd för beslutsfattande (artikel 12)
 • Tillgång till rättssystemet (artikel 13)
 • Rätt att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19)
 • Inkluderande skolgång (artikel 24)
 • Hälsa (artikel 25)

Europeiska unionen (EU) antar många lagar som gäller i Europa.
Några av de mycket viktiga lagarna i Europa är lagarna mot diskriminering.
Det finns också mycket viktiga lagar om konsumenters rättigheter, tillgång till hälsa och transporter.
Inclusion Europe ser till att dessa lagar tar hänsyn till de behov som personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer har.

Länderna i Europarådet följer också ett viktigt dokument som kallas “Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”.
Europarådet skriver viktiga rekommendationer för alla länder i Europa.
Rekommendationerna är inte samma sak som lagar, men många länder följer dem.

Inclusion Europe arbetar med alla dessa rättigheter.
För att göra detta på ett bra sätt, behöver Inclusion Europe ditt stöd!
Ta reda på under ”Engagera dig” hur du kan arbeta “med oss”.