Pravice

Boj za pravice ljudi z motnjami v duševnem razvoju

“Nočemo usmiljenja. hočemo pravice.”

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju so državljani, kot vsi drugi.
Imajo pravico biti vključeni v vsa področja življenja.
Imajo pravico, da živijo, se učijo, delajo in se zabavajo skupaj z drugimi ljudmi.

Vendar pa je pogosto resnično življenje drugačno.

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju so pogosto izključeni iz družbe.
Nimajo dostopa do informacij.
Pogosto živijo v velikih domovih, kar jih ločuje od skupnosti.
Pogosto morajo obiskovati posebne šole.
Velikokrat so žrtve nasilja in diskriminacije.

Evropsko združenje za vključevanje in njegovi člani želimo to spremeniti.

Hočemo, da bo življenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v Evropi boljše.
Hočemo, da se zavedajo svojih pravic.
Hočemo, da se njihove pravice uresničijo.
Hočemo, da sodelujejo pri vseh odločitvah, ki se tičejo njihovega življenja.

Človekove pravice veljajo enako za vse.

Različne organizacije se ukvarjajo s človekovimi pravicami na različnih ravneh:

 • Organizacija združenih narodov pripravlja zakone za vse na svetu. Mednarodno združenje za vključevanje sodeluje z Organizacijo združenih narodov zato, da bi bili ti zakoni v korist ljudi z motnjami v duševnem razvoju.
 • Evropska unija in Svet Evrope pripravljata zakone za državljane držav v Evropi.
  Evropsko združenje za vključevanje svetuje Evropski uniji in Svetu Evrope o pomembnih stvareh, ki se tičejo ljudi z motnjami v duševnem razvoju in ki morajo biti zapisane v zakonih.
 • Vsaka država sprejema nacionalno zakonodajo. Člani Evropskega združenja za vključevanje pomagajo svojim vladam pri uresničevanju pravic ljudi z motnjami v duševnem razvoju.

Za ljudi z motnjami v duševnem razvoju je zelo pomembna Konvencija o pravicah invalidov.
Konvencija je mednarodno veljaven predpis.
Pripravili so jo v Organizaciji združenih narodov za vse invalide po vsem svetu.
Konvencija o pravicah invalidov določa, kaj morajo države storiti, da bi zagotovile invalidom enake pravice, kakršne imajo vsi drugi.

To je zelo pomembno tudi za Evropo.
Evropsko združenje za vključevanje se ukvarja predvsem z naslednjimi deli konvencije o pravicah invalidov:

 • Enakost in nediskriminacija (člen 5)
 • Pravna sposobnost in odločanje ob podpori (člen 12)
 • Dostop do sodnega varstva (člen 13)
 • Samostojno življenje in vključenost v skupnost (člen 19)
 • Inkluzivno izobraževanje (člen 24)
 • Zdravje (člen 25).

Evropska unija pripravlja veliko evropskih zakonov.
Zelo pomembni so evropski zakoni proti diskriminaciji.
Pomembni so tudi zakoni, ki urejajo pravice potrošnikov, dostop do zdravstvene oskrbe in dostopnost v prometu.
Evropsko združenje za vključevanje zagotavlja, da so ti zakoni v skladu s potrebami ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin.

Države članice Sveta Evrope spoštujejo pomemben dokument, ki se imenuje “Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin”.
Svet Evrope pripravlja pomembna priporočila za vse države v Evropi.
Priporočila niso zakoni, vendar jih številne države spoštujejo.

Evropsko združenje za vključevanje se ukvarja z vsemi temi pravicami.
Da bi to delali dobro, potrebujemo vašo podporo.
Kako lahko sodelujete z nami izveste, če kliknete geslo “vključite se!“.