Drepturi

Militând pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

“Noi vrem drepturi, nu favoruri!”

Persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt cetăţeni ca toţi ceilalţi.

Ele au dreptul să fie incluse în toate aspectele vieţii.
Ele au dreptul să trăiască, să studieze, să muncească şi să se distreze împreună cu alţi oameni.

Dar adeseori, viaţa lor este în realitate diferită.

Persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt de multe ori excluse din societate.
Ele nu obţin informaţie accesibilă.
Adeseori locuiesc în case-cămin care le separă de societate.
Adeseori trebuie să îveţe în şcoli speciale.
Adeseori sunt discriminate.

Inclusion Europe şi membri săi doresc să schimbe toate acestea!
Ne dorim o viaţă mai bună pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Europa şi familiile lor.
Vrem ca ele să îşi cunoască drepturile.
Vrem ca drepturile lor să devină realitate.
Vrem ca ele să participe la luarea tuturor deciziilor care le privesc.

Drepturile omului sunt aceleaşi pentru toţi.
Diferite organizaţii acţionează pentru apărarea drepturilor omului la diferite nivele:

 • Naţiunile Unite fac legi pentru toţi oamenii din lume.
  Inclusion International lucrează cu Naţiunile Unite pentru a se asigura că aceste legi sunt bune şi pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale.
 • Uniunea Europeană şi Consiliul European fac legi pentru cetăţenii tărilor europene.
  Inclusion Europe informează Uniunea Europeană şi Consiliul European despre modul în care aceste legi trebuie să ia în considerare şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.
 • Legile naţioanle sunt făcute de fiecare ţară în parte.

Membrii Inclusion Europe ajută guvernele ţărilor să lucreze la aceste drepturi.

Unul dintre cele mai importante documente pentru persoanele cu dizabilităţi este Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
Acest document este o lege internaţională.
Această lege este făcută de Naţiunile Unite pentru persoanele cu dizabilităţi din întreaga lume.
Pe scurt, îi spunem “CDPD”.
CDPD le spune ţărilor cum să se asigure că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi.

Acest lucru este important pentru Europa.
Inclusion Europe lucrează mai ales pe următoarele părţi ale Convenţiei:

 • Egalitate şi non-discriminare (Articolul 5)
 • Capacitate legală şi sprijinirea luării deciziilor (Articolul 12)
 • Acces la justiţie (Articolul 13)
 • Viaţa în comunitate (Articolul 19)
 • Educaţie incluzivă (Articolul 24)
 • Sănătate (Articolul 25)

Uniunea Europeană face multe legi europene.
Unele dintre cele mai importante legi europene sunt cele anti-discriminare.
Foarte importante sunt şi legile despre drepturile consumatorilor, accesul la sănătate şi transport.
Inclusion Europe se asigură că aceste legi iau în consderare şi nevoile persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi ale familiilor lor.

Ţările din Consiliul Europei respectă un document foarte important denumit “Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale”.
Consiliul Europei scrie recomandări (sfaturi) importante pentru toate ţările din Europa.
Aceste recomandări nu sunt legi dar multe ţări le urmează.

Inclusion Europe lucrează pentru respectarea acestor drepturi.
Dar pentru aceasta, Inclusion Europe are nevoie de ajutorul tău!
Află cum ne poţi sprijini la: “Implică-te”.