Rechten

Vechten voor de rechten van mensen met verstandelijke beperkingen

“We willen rechten, geen gunsten!”

Mensen met verstandelijke beperkingen zijn burgers net als ieder ander.
Ze hebben het recht mee te doen met alles in het leven.
Ze hebben het recht te leven, leren, werken en plezier te hebben samen met andere mensen.

Maar vaak is hun echte leven anders.

Mensen met verstandelijke beperkingen worden vaak uitgesloten van de samenleving.
Ze krijgen niet toegankelijke informatie.
Ze moeten vaak naar aparte speciale scholen.
Ze worden vaak gepest en gediscrimineerd.

Inclusion Europe en haar leden willen dat veranderen.
We willen een beter leven voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun gezinnen in Europa:
We willen dat ze hun rechten kennen.
We willen dat hun rechten werkelijkheid worden.
We willen dat ze meebesluiten bij alles wat hen aangaat.

Mensenrechten zijn voor iedereen gelijk.
Verschillende organisaties werken aan de bescherming van mensenrechten op verschillende niveaus:

 • De Verenigde Naties maken wetten voor iedereen op de wereld.
  Inclusion International werkt met de Verenigde Naties om te zorgen dat de wetten goed zijn voor mensen met verstandelijke beperkingen.
 • De Europese Unie en de Raad van Europa maken wetten voor burgers van de landen in Europa.
  Inclusion Europe vertelt de Europese Unie en de Raad van Europa hoe deze wetten rekening moeten houden met wat r mensen met verstandelijke beperkingen nodig hebben.
 • Nationale wetten worden door elk land gemaakt.
  De leden van Inclusion Europe helpen hun nationale regering om te gaan met hun rechten.

Een van de meest belangrijke documenten voor mensen met beperkingen is het VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap.
Dit document is een internationale wet.
Het is gemaakt door de Verenigde Naties voor alle mensen met beperkingen op de hele wereld. Mensen nomen het verdrag afgekort VRPH.
Het VRPH vertelt landen hoe ze moeten zorgen dat mensen met beperkingen dezelfde rechten krijgen als ieder ander.

Het verdrag is ook is heel belangrijk voor Europa.
Inclusion Europe werkt speciaal aan de volgende delen van het VRPH:

 • Gelijkheid en non-discriminatie (artikel 5)
 • Juridische zeggenschap en ondersteuning bij het nemen van besluiten (artikel 12)
 • Toegang tot de rechter (artikel 13)
 • Leven in de samenleving (artikel 19)
 • Inclusief onderwijs (artikel 24)
 • Gezondheid (artikel 25)

De Europese Unie maakt veel Europese wetten.
Sommige van de belangrijkste wetten gaan over het tegengaan van discriminatie.
Er zijn ook belangrijke wetten over rechten van consumenten, toegang tot gezondheidszorg en toegang tot openbaar vervoer.
Inclusion Europe zorgt dat deze wetten goed zijn voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun familie.

De landen die horen bij de Raad van Europa hebben nog een belangrijk document: “Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.”
De Raad van Europa geeft belangrijke aanbevelingen voor de landen in Europa.
Dat zijn geen wetten, maar veel landen houden zich er wel aan.

Inclusion Europe werkt aan al deze rechten.
Om dat goed te doen heeft Inclusion Europe jouw steun nodig!
Kijk hoe je ons kunt helpen bij “Doe mee.