Jogok

Küzdelem az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogaiért

“A jogok nem kegyek!”

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek ugyanolyanok, mint bárki más.
Joguk van hozzá, hogy az élet minden területén befogadják őket.
Joguk van az élethez, a tanuláshoz, a munkához, és ahhoz hogy hasznosan töltsék szabadidejüket másokkal.

A valóságban sokszor ez nem így történik.

Az értelmi fogyatékossággal élő embereket kizárják a társadalomból.
Nem kapnak elegendő hozzáférhető információt.
Sokan a társadalomtól elkülönítve élnek nagyintézményekben.
Sokan közülük speciális iskolába járnak.
Sokszor kicsúfolják és diszkriminálják őket.

Az Inclusion Europe és tagsága ezen változtatni akar.
Azt akarjuk, hogy jobb életük legyen az értelmi fogyatékossággal élő személyeknek és családjaiknak:
Azt akarjuk, hogy ismerjék jogaikat.
Azt akarjuk, hogy jogaikat érvényesíthessék.
Azt akarjuk, hogy minden velük kapcsolatos
döntésbe beleszólhassanak.

Az emberi jogok mindenkire ugyanúgy érvényesek.
A szervezetek különböző módon harcolnak az emberi jogokért:

  • Az Egyesült Nemzetek Szervezete mindenkire érvényes törvényeket hoz. A szervezet neve rövidítve: ENSZ. Az Inclusion International együttműködik az ENSZ-szel azért, hogy a törvények az értelmi fogyatékos embereknek is jók legyenek.
  • Az Európai Unió és az Európa Tanács az európai emberek számára készítik törvényeket. Az Inclusion Europe tájékoztatja az Európai Uniót, hogy a törvények megfelelőek legyenek az értelmi fogyatékos embereknek is.
  • Minden országban készítenek törvényeket az állampolgároknak. Az Inclusion Europe segít a tagjainak, hogy a törvények megfelelőek legyenek.

Az egyik legfontosabb dokumentum az ENSZ Fogyatékos

Személyek Jogairól Szóló Egyezmény.
Az Egyezmény nemzetközi törvény.
Az ENSZ készítette el minden fogyatékos ember számára.
Röviden így hívjuk angolul: CRPD.
Az Egyezmény segít abban, hogy a fogyatékos embereknek ugyanolyan jogaik legyenek, mint bárki másnak.

Az Egyezmény Európának is nagyon fontos.
Az Inclusion Europe az ENSZ Egyezmény több részével is foglalkozik:

  • Egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma (5. cikk)
  • Cselekvőképesség és támogatott döntéshozatal (12. cikk)
  • Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés (13. cikk)
  • Közösségi élet (19. cikk)
  • Befogadó oktatás (24. cikk)
  • Egészség (25. cikk)

Az Európai Unió európai törvényeket alkot.
Az Európai Unió törvényei közül sok fontos törvény a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozik.
Vannak más nagyon fontos törvények. Ezek a törvények a vásárlók jogait, az egészségügyi ellátáshoz vagy a közlekedéshez való hozzáférés jogát írják le.
Az Inclusion Europe azért dolgozik, hogy ezek a törvények figyelembe vegyék az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik igényeit.
Az Európa Tanács országai betartják az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezményt is.

Az Európa Tanács fontos ajánlásokat fogalmaz meg az európai országok számára.

Ezek nem törvények, de sok ország betartja ezeket az ajánlásokat.

Az Inclusion Europe ezekért a jogokért dolgozik. Az Inclusion Europe-nak szüksége van az Ön segítségére is, hogy jól tudjon dolgozni!
Nézze meg, hogyan tud segíteni nekünk a „Vegyen részt a munkánkban “menüpont alatt“!