Prava

Borba za prava osoba s intelektualnim teškocama

“Želimo prava, ne usluge!”

Osobe s intelektualnim teškocama gradani su kao i svi drugi.
One imaju pravo biti ukljuceni u sva životna podrucja.
One imaju pravo živjeti, uciti, raditi i zabavljati se zajedno sa svim ostalim ljudima.

No cesto, stvarni život je drukciji.

Osobe s intelektualnim teškocama cesto su iskljucene iz društva.
Ne dobivaju dostupne informacije.
Cesto žive u velikim domovima koji ih izdvajaju iz društva.
Moraju uciti u specijalnim školama.
Cesto su žrtve nasilja i diskriminacije.

Inclusion Europe i njezine clanice žele to promijeniti!

Želimo bolji život za sve osobe s intelektualnim teškocama i njihove obitelji u Europi:
Želimo da znaju svoja prava.
Želimo da njihova prava postanu stvarnost.
Želimo da sudjeluju u svim odlukama koje se ticu njihovih života.

Ljudska prava jednaka su za sve.
Razlicite organizacije rade kako bi zaštitile ljudska prava na razlicitim razinama:

 • Ujedinjeni narodi donose zakone za sve diljem svijeta.
  Inclusion International suraduje s Ujedinjenim narodima.
 • Europska unija i Vijece Europe donose zakone za gradane i zemlje Europe.
  Inclusion Europe informira Europsku uniju i Vijece Europe o tome kako bi ti zakoni trebali brinuti o potrebama osoba s
  intelektualnim teškocama.
 • Državne zakone donosi svaka zemlja.
  Clanovi Inclusion Europea pomažu svojim nacionalnim vladama da se bave ovim pravima.

Jedan od najvažnijih dokumenata za osobe s invaliditetom je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.
Ovaj dokument je medunarodni zakon.
Napisali su ga Ujedinjeni narodi za sve osobe s invaliditetom u cijelom svijetu.
Skraceno, ljudi ga cesto zovu “Konvencija”.
Konvencija govori zemljama kako da osiguraju da sve osobe s invaliditetom dobiju ista prava kao i svi ostali.

On je takoder vrlo važan za Europu.
Inclusion Europe radi posebice na sljedecim dijelovima Konvencije:

 • Jednakosti i nediskriminaciji (Clanak 5)
 • Poslovnoj sposobnosti i odlucivanju uz podršku (Clanak 12)
 • Pristupu pravdi (Clanak 19)
 • Životu u zajednici (Clanak 19)
 • Inkluzivnom obrazovanju (Clanak24)
 • Zdravlju (Clanak 25)

Europska unija donosi mnoge europske zakone.
Neki od vrlo važnih europskih zakona su oni protiv diskriminacije.
Tu su takoder i vrlo važni zakoni o pravima potrošaca, pristupu
zdravstvu i prijevozu.
Inclusion Europe osigurava da ovi zakoni uzimaju u obzir potrebe
osoba s intelektualnim teškocama i njihovih obitelji.

Zemlje Vijeca Europe takoder poštuju važan dokument pod naslovom
“Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama”.
Vijece Europe piše važne preporuke za sve zemlje Europe.
To nisu zakoni, no mnoge ih zemlje slijede.

Inclusion Europe radi na svim tim pravima.
Da bismo to dobro radili, Inclusion Europe treba vašu pomoc!
Saznajte kako možete raditi s nama pod “Ukljucite se”.