Oikeudet

Kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien puolesta taisteleminen

“Haluamme oikeuksia, emme palveluksia.”

Kehitysvammaiset henkilöt ovat samanlaisia kansalaisia kuin muutkin.
Heillä on oikeus olla mukana kaikilla elämänalueilla.
Heillä on oikeus elää, oppia, tehdä työtä ja pitää hauskaa yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Mutta usein tosi elämä on erilaista.

Kehitysvammaiset henkilöt eristetään usein muusta yhteiskunnasta.
He eivät saa selkokielistä tietoa.
He asuvat usein suurissa asuntoloissa eristyksissä muusta yhteisöstä.
He käyvät usein erityiskouluja.
He ovat usein kiusattuja ja syrjittyjä ihmisiä.

Inclusion Europe ja sen jäsenmaat haluavat muuttaa näitä asioita!
Haluamme paremman elämän kehitysvammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen Euroopan alueella:
Haluamme heidän tuntevan oikeutensa.
Haluamme heidän oikeuksiensa toteutuvan.
Haluamme heidän olevan mukana kaikessa päätöksenteossa, joka koskee heidän elämäänsä.

Ihmisoikeudet ovat kaikille samanlaiset.
Erilaiset järjestöt työskentelevät puolustaakseen ihmisoikeuksia:

 • Yhdistyneet Kansakunnat säätää maailmanlaajuisia lakeja.
  Inclusion International tekee yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa, jotta säädetyt lait huomioivat myös kehitysvammaisen henkilön tarpeet.
 • Euroopan Unioni ja Euroopan neuvosto säätävät lakeja Euroopan unionin kansalaisille.
  Inclusion Europe kertoo, miten Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston lait tulisi laatia huomioimaan kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet.
 • Jokainen Euroopan maa päättää omasta lainsäädännöstään. Inclusion Europen jäsenjärjestöt auttavat oman maansa päättäjiä huomioimaan kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet.

Yksi vammaisten henkilöiden tärkeimmistä asiakirjoista on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.
Tämä sopimus on kansainvälinen laki.
Sopimuksen on tehnyt Yhdistyneet Kansakunnat, YK, kaikille vammaisille henkilöille maailmanlaajuisesti.
Sopimuksesta käytetään lyhennettä “CRPD”.
CRPD:ssä kerrotaan, miten valtiot voivat taata kaikille vammaisille henkilöille samat oikeudet kuin muillekin.

Se on myös hyvin tärkeä sopimus Euroopalle.
Inclusion Europe työskentelee erityisesti sopimuksen seuraavien kohtien kanssa:

 • Tasa-arvoisuus ja syrjinnän vastustaminen (artikla 5)
 • Oikeustoimikelpoisuus ja tuettu päätöksenteko (artikla 12)
 • Oikeusjärjestelmän saavutettavuus (artikla 13)
 • Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä (Artikla 19)
 • Osallistava koulutus (artikla 24)
 • Terveys (artikla 25)

Euroopan Unioni säätää monia eurooppalaisia lakeja.
Tärkeimpiä eurooppalaisia lakeja ovat ne, jotka koskevat syrjinnän vastustamista.
On myös muita tärkeitä lakeja kuluttajien oikeuksista, terveydenhuollosta ja liikenteestä.

Inclusion Europe varmistaa, että nämä lait huomioivat kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä tarpeet.

Euroopan neuvoston maat kunnioittavat myös sopimusta, jonka nimi on
“Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi”.
Euroopan neuvosto kirjoittaa tärkeitä suosituksia kaikille maille Euroopassa.
Nämä eivät ole lakeja, mutta monet maat noudattavat niitä.

Inclusion Europe työskentelee kaikkien näiden oikeuksien puolesta.
Onnistuakseen työssään Inclusion Europe tarvitsee tukeasi!
Sinäkin voit olla mukana toiminnassamme! “Tule mukaan