Självförespråkare

The European Platform of Self-Advocates (EPSA)                                          EPSALogosmall

“Att vara självförespråkare handlar helt och hållet om att bli starkare och att göra sin röst hörd.”

Den europeiska plattformen för självförespråkare, The European Platform of Self-Advocates, består av organisationer av självförespråkare från olika länder i Europa.
Vi kallar plattformen EPSA.
Den är en del av Inclusion Europe.

EPSA har företrätt självförespråkarorganisationer i Europa sedan år 2000.

Vi berättar för människor om vilka rättigheter, förmågor och behov som personer med intellektuell funktionsnedsättning har.
Vi företräder självförespråkargrupper i Europa.
Vi talar med beslutsfattare om vad som är viktigt för självförespråkare.
Vi publicerar tillgänglig information om viktiga europeiska frågor.

EPSA arbetar för att stärka den europeiska rörelsen för självförespråkare.

Vi lär självförespråkare hur de kan tala för sin egen sak.
Vi anordnar konferenser där självförespråkare kan utbyta erfarenheter.
Vi arbetar för att göra det känt överallt i Europa hur man talar för sin egen sak.
Vi har en aktuell lista över organisationer för självförespråkare.
Vi publicerar riktlinjer om ämnen som är intressanta för och som gäller självförespråkare.

Till exempel:

EPSA:s rekommendationer om rättskapacitet, alltså om att ha rättigheter och skyldigheter
en lättläst version av EU:s handikappstrategi
regler för att bidra till att garantera bra stöd
regler för möten och konferenser
Europa behöver fler självförespråkare som bidrar till att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ett bättre liv.

Vi behöver din hjälp för att göra jobbet!

Lär dig mer om EPSA!

  • Beställ EPSA:s nyhetsbrev ”Europe for Us!” (”Europa för oss!”)
  • Ta reda på varför det är bra att vara med i EPSA.
  • Eller mejla bara till oss på self-advocacy@inclusion-europe.org.