Samozagovorništvo

Evropska platforma samozagovornikov (EPSA)

“Pri samozagovorništvu gre za to, da postanemo močnejši in da se sliši naš glas.”

Evropsko platformo samozagovornikov sestavljajo organizacije samozagovornikov iz različnih evropskih držav.
Imenujemo jo kar EPSA.
Tako preberemo kratico EPSA, ki v angleščini pomeni The European Platform of Self-advocates ali po slovensko Evropska platforma samozagovornikov.
Evropska platforma samozagovornikov je del Evropskega združenja za vključevanje.

Od leta 2000 je EPSA reprezentativna organizacija samozagovornikov.

 • Ljudi obveščamo o pravicah, zmožnostih in potrebah ljudi z motnjami v duševnem razvoju.
 • Predstavljamo skupine samozagovornikov v Evropi.
 • S tistimi, ki odločajo, se pogovarjamo o zadevah, ki so pomembne za samozagovornike.
 • Objavljamo dostopne informacije o pomembnih evropskih zadevah.

EPSA deluje na področju okrepitve evropskega gibanja samozagovornikov.

 1. Samozagovornike učimo, kako naj se postavijo zase.
 2. Organiziramo konference, na katerih izmenjujemo izkušnje.
 3. Delujemo na področju promocije samozagovoroništva, da bodo zanj vedeli povsod v Evropi.
 4. Imamo točen seznam organizacij samozagovornikov.
 5. Objavljamo smernice o zadevah, ki zadevajo oziroma zanimajo samozagovornike.

Na primer:

 • Priporočila EPSA glede pravne sposobnosti.
 • Evropska invalidska strategija v lahko berljivi obliki.
 • Pravila za zagotavljanje dobre podpore.
 • Pravila za srečanja in konference.

Da bo življenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju v Evropi boljše, potrebujemo več samozagovornikov.

Da bomo lahko vse postorili, rabimo vašo pomoč!

Poizvedite več o EPSA!

 • Preglejte EPSA novice “Evropa za nas!”
 • Ugotovite, zakaj je dobro biti del EPSA.
 • Pošljite nam elektronsko pismo na elektronski naslov
  self-advocacy@inclusion-europe.org.