Samozastupanje

Europska platforma samozastupnika (EPSA)

„Samozastupanje se bavi osnaživanjem i time da se naši glasovi čuju.”

Europsku platformu samozastupnika čine organizacije samozastupnika iz različitih zemalja Europe.

Zovemo je EPSA.

Ona je dio Inclusion Europe-a.

EPSA predstavlja organizacije za samozastupanje u Europi od 2000. godine.

Govorimo ljudima o pravima, sposobnostima i potrebama osoba s intelektualnim teškoćama.
Prestavljamo grupe za samozastupanje u Europi.
Govorimo donositeljima odluka o tome što je važno samozastupnicima.
Objavljujemo dostupne informacije o važnim europskim pitanjima.

EPSA radi kako bi ojačala europski pokret samozastupanja.

  • Učimo samozastupnike kako da govore u svoje ime.
  • Organiziramo konferencije kako bismo razmijenili iskustva.
  • Radimo kako bi samozastupanje bilo poznato svuda u Europi.
  • Redovito ažuriramo popis organizacija za samozastupanje.
  • Objavljujemo smjernice o temama koje su zanimljive samozastupnicima i tiču ih se.

Na primjer:

  • EPSA-ina preporuke o poslovnoj sposobnosti
  • Lakorazumljivu verziju Europske strategije za osobe s invaliditetom.
  • Pravila koja pomažu u osiguravanju dobre podrške.
  • Pravila za sastanke i konferencije.

Europa treba više samozastupnika da bi pomogli ostvariti bolji život za osobe s intelektualnim teškoćama.

Trebamo vašu pomoć da to učinimo!

Saznajte više o EPSA-i!

• Primajte glasilo EPSA-e „Europa za nas!”

• Saznajte zašto je dobro biti dio EPSA-e.

• Ili nam jednostavno pošaljite e-mail na: self-advocacy@inclusion-europe.org.