Αυτοϋπεράσπιση

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των Αυτοϋπερασπιζόμενων (EPSA)

“Η αυτοϋπεράσπιση αφορά την ενδυνάμωσή μας και το να κάνουμε τις απόψεις μας να ακουστούν”.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των Αυτοϋπερασπιζόμενων απαρτίζεται από οργανώσεις αυτοϋπερασπιζόμενων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ονομάζεται EPSA.
Αποτελεί μέρος της Inclusion Europe.

Η EPSA εκπροσωπεί οργανώσεις αυτοϋπεράσπισης στην Ευρώπη από το 2000.

 • Ενημερώνουμε τους πολίτες για τα δικαιώματα, τις ικανότητες και τις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία.
 • Εκπροσωπούμε ομάδες αυτοϋπεράσπισης στην Ευρώπη.
 • Ενημερώνουμε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το τι είναι σημαντικό για τους αυτοϋπερασπιζόμενους.
 • Δημοσιεύουμε προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα.

Η EPSA επιδιώκει να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό κίνημα αυτοϋπεράσπισης.

 • Εκπαιδεύουμε τους αυτοϋπερασπιζόμενους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκφράζονται μόνοι τους.
 • Διοργανώνουμε συνέδρια για την ανταλλαγή εμπειριών.
 • Πασχίζουμε να γίνει γνωστή η αυτοϋπεράσπιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Διατηρούμε ενημερωμένο κατάλογο των οργανώσεων αυτοϋπεράσπισης.
 • Δημοσιεύουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και αφορούν την αυτοϋπεράσπιση.

Για παράδειγμα:

 • Οι συστάσεις της EPSA σχετικά με τη νομική ικανότητα.
 • Ευκολοανάγνωστη έκδοση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία.
 • Κανόνες που βοηθούν να εξασφαλιστεί η καλή υποστήριξη.
 • Κανόνες για συναντήσεις και συνέδρια.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους αυτοϋπερασπιζόμενους για την εξασφάλιση καλύτερης ζωής στα άτομα με νοητική αναπηρία.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να τα καταφέρουμε!

Μάθετε περισσότερα για την EPSA!

 • Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της EPSA με τίτλο «Europe for Us!»
 • Δείτε γιατί είναι καλό να είστε μέλος της EPSA.
 • Ή απλώς στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση self-advocacy@inclusion-europe.org.