Om oss

Europeiska sammanslutningen av föreningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer

“Inclusion Europe är språkrör för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer i hela Europa”

Inclusion Europe är en sammanslutning av föreningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer i Europa.
Vi startade år 1988.
Vi kämpar för jämlikhet och delaktighet fullt ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer på livets alla områden.

Vi arbetar som europeisk sammanslutning inom de många olika områden som våra medlemmar har identifierat som viktiga för dem:

 • Vi ordnar med utbyte av kunskap tvärs över Europa
  ”Genom Inclusion Europe får jag veta vad mina kolleger gör i andra länder.”
 • Vi stödjer våra medlemmar.
  ”Inclusion Europe hjälper vår organisation att bli starkare.”
 • Vi påverkar europeisk politik.
  ”Inclusion Europe påverkar europeisk politik efter våra behov.”

Vi har en konstitution. Detta är en text som anger vilka vi är och hur vi arbetar.

Vårt nätverk
Inclusion Europe har ett stort nätverk av medlemmar över hela Europa.
Våra medlemmar omfattar organisationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer i ett land, i en region eller i en stad.

Inclusion Europe är medlem av organisationen Inclusion International.
Inclusion International är en organisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer i hela världen.

I vår världsdel, Europa, är vi medlemmar av sammanslutningen Europeiskt handikappforum.
På engelska heter sammanslutningen European Disability Forum.
Vi kallar den bara EDF.
EDF är den europeiska sammanslutningen av personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
Vi är också medlemmar av Social Platform, som är ett europeiskt nätverk av organisationer som arbetar på det sociala området.
Båda organisationerna hjälper oss att påverka Europeiska unionens politik.

För att kunna göra sitt arbete, får Inclusion Europe stöd från många organisationer.
Men detta stöd räcker ofta inte till för att kämpa för rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer.
Det är därför vi även behöver ditt stöd!

 • Berätta för dina vänner och kolleger om Inclusion Europe och om vårt arbete.
 • Ta reda på hur du kan arbeta med oss: ”Engagera dig”.
 • Om du vill skänka pengar för att stödja vårt arbete, så kan du donera nu.