Järjestömme

Kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä Eurooppalainen järjestö

“Inclusion Europe edustaa kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä ääntä ympäri Eurooppaa”.

Inclusion Europe on kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheitään edustava järjestö Euroopassa.
Aloitimme toimintamme vuonna 1988.
Taistelemme kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheittensä tasavertaisten oikeuksien ja täyden inkluusion puolesta.

Eurooppalaisena järjestönä teemme työtä niiden asioiden hyväksi, jotka ovat tärkeitä jäsenmaillemme:

 • Kauttamme jäsenet voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia ympäri Euroopan
  “Inclusion Europen kautta opin, mitä kollegani tekevät työkseen toisessa maassa.”
 • Tuemme jäseniämme
  “Inclusion Europe tukee järjestöämme olemaan vahvempi.”
 • Vaikutamme Eurooppalaiseen politiikkaan
  “Inclusion Europe on mukana muokkaamassa eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa tarpeitamme vastaavaksi”.

Toimenkuvamme ja toimintatapamme on määritelty säännöissämme.

Verkostot

Inclusion Europella on laajat jäsenverkostot ympäri Eurooppaa. Jäseniämme ovat sekä kehitysvammaisten henkilöiden että heidän omaistensa järjestöt kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Inclusion Europe kuuluu jäsenenä Inclusion Internationaliin, joka on kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä maailmanlaajuinen järjestö.

Euroopan tasolla olemme jäseniä Euroopan vammaisfoorumissa.
Sen lyhenne on EDF.
EDF on kaikkien vammaisten eurooppalainen järjestö.
Kuulumme jäsenenä myös Sosiaalialan keskustelufoorumiin, joka on sosiaalialan järjestöistä koostuva eurooppalainen verkosto.
Molemmat järjestöt auttavat meitä muokkaamaan Euroopan unionin politiikkaa.

Inclusion Europe saa tukea useilta järjestöiltä tehdäkseen työtään. Saatu tuki on kuitenkin usein riittämätön taisteluun kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheittensä oikeuksien puolesta.
Siksi tarvitsemme myös sinun tukeasi!

 • Kerro ystävillesi ja työtovereillesi Inclusion Europesta ja meidän tekemästämme työstä.
 • Ota selvää, miten olla mukana toiminnassamme: “Tule mukaan”.
 • Voit lahjoittaa rahaa tukeaksesi työtämme. Lahjoita nyt.