Σχετικά με εμάς

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Συλλόγων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των Οικογενειών τους

“Η Inclusion Europe εκπροσωπεί τις φωνές των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους σε ολόκληρη την Ευρώπη”

Η Inclusion Europe είναι μια οργάνωση των συλλόγων των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην Ευρώπη.
Ξεκινήσαμε το 1988.
Αγωνιζόμαστε για τα ίσα δικαιώματα και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Ως ευρωπαϊκή οργάνωση, εργαζόμαστε στους πολλούς και διαφορετικούς τομείς που έχουν χαρακτηριστεί από τα μέλη μας ως σημαντικοί:

 • Εξασφαλίζουμε ανταλλαγή γνώσεων ανά την Ευρώπη.
  “Μέσω της Inclusion Europe μαθαίνω τι κάνουν οι συνάδελφοί μου σε άλλες χώρες”.
 • Στηρίζουμε τα μέλη μας.
  “Η Inclusion Europe βοηθά την οργάνωσή μας να γίνει ισχυρότερη”.
 • Επηρεάζουμε ευρωπαϊκές πολιτικές.
  “Η Inclusion Europe διαμορφώνει την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική σύμφωνα με τις ανάγκες μας”.

Το Καταστατικό μας ορίζει ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε.

Το δίκτυό μας

Η Inclusion Europe διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο μελών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στα μέλη μας περιλαμβάνονται οι οργανώσεις ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η Inclusion Europe είναι μέλος της Inclusion International, η οποία αποτελεί την παγκόσμια οργάνωση ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία.
Ονομάζεται, εν συντομία, EDF.
Το EDF αποτελεί την ευρωπαϊκή ένωση των ατόμων με όλα τα είδη αναπηρίας.
Είμαστε επίσης μέλος της Κοινωνικής Πλατφόρμας, η οποία αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα.
Και οι δύο οργανώσεις μας βοηθούν να διαμορφώσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να επιτελέσει το έργο της, η Inclusion Europe υποστηρίζεται από πολλές οργανώσεις.
Η υποστήριξη αυτή, όμως, πολλές φορές δεν αρκεί για τον αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη!

 • Μιλήστε στους φίλους και τους συναδέλφους σας για την Inclusion Europe και το έργο μας.
 • Δείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας: «Συμμετοχή».
 • Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε χρήματα για να υποστηρίξετε το έργο μας, παρακαλούμε πατήστε δωρεά τώρα.