Pridružite se EPSA

Pridružite se nam!

Ce je organizacija clan EPSA, lahko:

 • Poroca o svoji organizaciji samozagovornikov drugim v evropi;
 • Dobi pomoc pri dejavnostih v domacem okolju;
 • Vzpostavi stike z drugimi organizacijami samozagovornikov;
 • Izmenjuje informacije in izkušnje z organizacijami samozagovornikov iz drugih držav;
 • Obvešca druge o tem, kar je za njo pomembno.

Dostopni so ji tudi:

 • Naslovi organizacij samozagovornikov,
 • Informacije o delu drugih organizacij samozagovornikov,
 • Informacije o aktivnostih, namenjenih ljudem z motnjami v duševnem razvoju,
 • Glasilo, namenjeno organizacijam samozagovornikov,
 • Vsi drugi dokumenti evropskega združenja za vkljucevanje.

Ce želi organizacija samozagovornikov postati clan EPSA:

 • Se mora seznaniti s statutom EPSA;
 • Statut pove, kako epsa deluje;
 • Mora izpolniti prijavnico, ki je dostopna na spletni strani EPSA
  in izpolnjeno prijavnico poslati na naslov:

Inclusion Europe
Galerie de la Toison d’Or
Chaussée d’Ixelles, 29
1050 Brussels
Belgium

ali po elektronski pošti na naslov:  self-advocacy@inclusion-europe.org.

Ko se organizacija samozagovornikov pridruži evropski platformi samozagovornikov (EPSA), postane hkrati tudi clan evropskega združenja za vkljucevanje.