EPSA çalışmaları

EPSA nasıl çalışır?

Avrupa Kendini Temsil Platformu en az yılda bir kez toplanır.
Her 2 yılda bir, tüm üyelerin önemli konuları karara bağlamak için toplandığı bir Genel Kurul düzenlenir.
Örneğin bir iş planı kararlaştırılır veya Yönetim Kurulu’nun üyeleri seçilir.

EPSA’yı 5 kendini temsil üyesinden oluşan bir Yönetim Kurulu idare eder.
Bu grubun üyeleri yılda birkaç kez toplanır.
İş planını hayata geçirmek için bir Kendini Temsil Yetkilisi’nden yardım alarak çalışırlar.

Yönetim Kurulunun üyeleri şunlardır:

  • Senada Halilcevic, ASA, Kendini Temsil Birliği, Hırvatistan.
    Senada aynı zamanda EPSA Başkanı ve Inclusion Europe Başkan Yardımcısıdır.
  • Krisse Pääskynen, Me Itse ry, Finlandiya.
  • Ciara Evans, Mencap, İngiltere.
  • Anne Jorunn Økland, NFU, Norveç.

EPSA her yıl faaliyetleriyle ilgili bir rapor hazırlar.