EPSA arbete

Hur EPSA arbetar

Medlemmarna i plattformen The European Platform of Self-Advocates träffas minst en gång varje år.
Vartannat år har medlemmarna ett allmänt stormöte.
Då träffas alla medlemmar för att bestämma om viktiga frågor.
Till exempel antar de en arbetsplan eller väljer medlemmar till styrgruppen.

Styrgruppen består av fem självförespråkare, och de leder EPSA.
Medlemmarna i denna grupp träffas flera gånger varje år.
En ansvarig för självförespråkare hjälper dem med arbetet att genomföra arbetsplanen.

Medlemmarna i styrgruppen är nu:

  • Senada Halilcevic, från ASA, the Association of Self-Advocacy, Kroatien.
  • Senada är även President (ordförande) för EPSA och Vice-President (vice ordförande) för Inclusion Europe.
  • Krisse Pääskynen, från Me Itse ry, Finland.
  • Ciara Evans, från Mencap, Storbritannien.
  • Anne Jorunn Økland, från NFU, Norge.

Varje år skriver EPSA en rapport för att informera andra om sin verksamhet.