Delovanje EPSA

Kako deluje EPSA

Uvropska Platforma Samozagovornikov zaseda najmanj enkrat letno.
Vsaki 2 leti poteka skupšcina, na kateri se clani srecajo in odlocajo o pomembnih zadevah.
Na primer: sprejmejo delovni nacrt oziroma izvolijo clane organizacijskega odbora.

Organizacijski odbor, ki vodi epsa, sestavlja 5 samozagovornikov.
Clani organizacijskega odbora se srecajo veckrat letno.
Delovni nacrt izvajajo ob pomoci odgovornega za samozagovorništvo.

Clani organizacijskega odbora so:

  • Senada halilcevic, iz organizacije asa, the association of self-advocacy, hrvaška;
  • Senada je tudi predsednik epsa in podpredsednik evropskega združenja za vkljucevanje.
  • Krisse pääskynen, iz organizacije me itse ry, finska;
  • Ciara evans, iz organizacije mencap, združeno kraljestvo;
  • Anne jorunn økland, iz organizacije nfu, norveška.

EPSA vsako leto pripravi porocilo o delu.