Πώς εργάζεται η EPSA

Πώς εργάζεται η EPSA

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των Αυτοϋπερασπιζόμενων συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Κάθε 2 έτη, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, όπου όλα τα μέλη συνεδριάζουν προκειμένου να αποφασίσουν για σημαντικά ζητήματα.
Για παράδειγμα, για να συμφωνήσουν για ένα πρόγραμμα εργασίας ή να εκλέξουν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 5 αυτοϋπερασπιζόμενους, διοικεί την EPSA.
Τα μέλη της επιτροπής αυτής συνεδριάζουν αρκετές φορές στη διάρκεια του έτους.
Εργάζονται με τη βοήθεια ενός Υπαλλήλου Αυτοϋπεράσπισης (Self-Advocacy Officer) για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας.

Τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής είναι τα εξής:

  • Senada Halilcevic, από την ASA – Association for Self-Advocacy, Κροατία Ο Andrew είναι επίσης Πρόεδρος της EPSA και Αντιπρόεδρος της Inclusion Europe.
  • Krisse Pääskynen, από την Me Itse ry, Φινλανδία.
  • Ciara Evans, από την Mencap, Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Anne Jorunn Økland, από NFU, Νορβηγία

Κάθε χρόνο, η EPSA συντάσσει μια ενημερωτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της.