το προσωπικό μας

Ποιος εργάζεται για την ένταξη στην Ευρώπη

Πολλοί εθελοντές και επαγγελματίες που εμπλέκονται στις εργασίες της Inclusion Europe. Το κίνημά μας αντλεί τη δύναμή της από την άμεση συνεργασία της αυτο – υποστηρικτές, τα μέλη της οικογένειας και των επαγγελματιών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μας.

ο πίνακας

maureen2 Gerhard_Kowalski senada2 Jose_Smits

Maureen Piggot
President
United Kingdom

Gerhard Kowalski
Vice-President
France
Senada Halilcevic
Vice-President
Croatia
José Smits
Secretary General
Netherlands
Hannes_Traxler JyrkiPinomaa hholand2 Denise_Roza
Hannes Traxler
Treasurer
Austria
Jyrki Pinomaa
Finland
Helene Holand
Norway
Denise Roza
Russia
 Eli  Rafael  Lumi  mateja2
Elisabeta Moldovan
Romania
Rafael Company
Spain
Luminita Caldaras
Romania
Mateja de Reya
Slovenia

 το προσωπικό

  milan2 GFreyhoff sandra

Milan Šveřepa
Director

 Geert Freyhoff
Policy Expert
Sandra Marques
Self-Advocacy Expert
jacqueline soufiane Capture
Jaqueline Pareys
Office Helper
Soufiane El Amrani
Easy-to-Read Editor
Nancy Anderson
Communications Assistant